ελληνικά
      
 
 

                                  
  Accordions, dvd boxes and wooden boxes are album accessories for a complete presentation. They can be manufactured with the same materials as the albums. They can also be ordered separately. All linen fabrics can be used for paper boxes.

                                  
                    
                                                                                  
usual accordions sizes
 
10χ10cm,16 photos 10x15cm vertical,16 photos 10x15cm horizontal,12 photos 13x18cm vertical,12 photos 13x18cm horizontal,8 photos


                             


                                                                                                    dvd box                                                      
                                                                                  

                                      
             dvd box                     square  dvd box                              single square dvd box                                       double dvd box                                                                                              wooden box
                                                             
            
  


   
                                                                                         paper+linen fabric box

                                                   

                                                                                                

        fine albums for fine works  by Andreas  Karayiannis                                                        copyright Andreas Karayiannis Custom Albums 2001-2007