ελληνικά
      
 
 

                                     
  These are just some of the combinations of materials and techniques to show the possibilities we have to make an idea for a unique album come true, as well as variations using the same material in a different way. You can easily create a combination on your screen using Adobe Photoshop. There are many details concerning the following combinations so it is preferable to contact us. Send your e-mail to keep you informed of any new combinations.                         
            
engraved 1             engraved 2             engraved 3             engraved 4             engraved 5              medieval 1             medieval 2

                        
          
  medieval 3              medieval 4             medieval 5             medieval 6       engraved 6 + buttons     medieval 7              engraved 7

                        
          
semi leather 1        semi leather 2         semi leather 3        semi leather 4         semi leather 5         semi leather 6        semi leather 7

                        
           semi leather 8        semi leather 9        semi leather 10       semi leather 11       semi leather 12      semi leather 13       semi leather 14    

                         
         veneer + inlay 1      veneer + inlay 2     veneer + silk print     veneer + inlay 3      veneer + clasps        wood + inlay 1     wood + silk print 1

                          
             
     linen 1                   linen 2                   linen 3                    linen 4                    linen 5                   linen 6                   linen 7              
                            

        fine albums for fine works  by Andreas  Karayiannis                                                                copyright Andreas Karayiannis Custom Albums 2001-2007