ελληνικά
      
 
 

 
  
Lamb leather of excellent quality with smooth and soft texture. In smooth satin surface and suede. It is cleaned with specific products. It is applied to 4mm wood or thick cardboard with foam or 4mm wood with foam for extra resistance. It is cut at the edge of the cover or covers it internally as well. It can also be used for the spine (external or internal) in albums with veneer or wood. Actual size of the samples shown 15x19cm.
                      

                         
                  121                       122                        123                        130                        136                        140                        171       

       
                 

                 
175                       310                         330                        338                        339                       350                        358

       
                 

                 
360                        371                        372                        373                        374                        571                       560

       
                 

                 
570                  suede 810               suede 822               suede 830              suede 831              suede 836              suede 837

       
                 

   
         suede 838              suede 840              suede 850              suede 851               suede 852              suede 860              suede 870

       
        

             suede 871             suede 872               suede 873               suede 875
 

        fine albums for fine works  by Andreas  Karayiannis                                                          copyright Andreas Karayiannis Custom Albums 2001-2007