ελληνικά
      
 
 

                                    
    High quality linen fabric (with silky texture) which cannot be accurately presented on screen. Photographs and silk-screen printings can be printed on its surface. Innumerable combinations with different colours between the spine and the cover. It can also be used for the spine in albums with wood and veneer and as a cover in paper boxes and cases for presentation and protection. It is cleaned with specific products. Actual size of the samples shown 5x4cm.


            
                         
                   001                        002                       003                        007                        009                       011                        014

                         
                   015                       017                        018                        019                        021                        023                       024

                         
                   026                       027                         032                       036                        037                        039                       040 

                         
                    041                       043                       044                        045                        046                        093                       115

                         
                   123                       129                        130                        131                        183                        197                       201

                                
                   210                        223                        234                        245                       252                        294                       305

                            
                   314                       317                        318                                319                               339                                372                       377

                         
                   389                        390                       433                        482                        553
                            743                       827

                      
                   857                      2038                       2056                     5390                       5442                     5701    
                         
                                
        
fine albums for fine works  by Andreas  Karayiannis                                  copyright Andreas Karayiannis Custom Albums 2001-2007