ελληνικά
      
 
 

 
 
 You can select among hundreds of materials in order to create your own personal design. The possibilities are literally unlimited! Album size 10x10cm up to 70x100cm! A large number of papers and transparent parchments or even more than one colours in the same album. Adding your own idea the final product will be unique. Used colour profile sRGB IEC61966-2.1.

  
                                                                          
           semi leather (158)                lamb leather (39)                      veneer (41)                         wood (176)                          linen (62)

          
                                                                          

              papers (190)                      parchments (20)                      decorations                              inlays                             combinations


          
                                                     
     
        custom orders                accordions-dvd boxes        book of wishes/impressions                  sizes

 
        fine albums for fine works  by Andreas  Karayiannis                                       copyright Andreas Karayiannis Custom Albums 2001-2007