ελληνικά
      
 
 

                                                                      transparencies, parchment tissues 100gr/m2 (except first 3).

                         
          colourless 57gr       colourless 90gr    colourless caree 35gr       trans blue             trans ciel              trans foucsia            trans green

                         
             trans ivory            trans light ciel        trans light green        trans mango             trans red             trans turquaz           trans yellow

                         
              trans 4001             trans 4003              trans 4004              trans 4008             trans 4009              trans 4010             trans black
 

        fine albums for fine works  by Andreas  Karayiannis                                                            copyright Andreas Karayiannis Custom Albums 2001-2007