ελληνικά
      
 
 


  
  Natural and reconstructed veneer of excellent quality and good taste. It is applied to 4mm wood (6 or 8mm on request) cut at the edge of the cover or covering it internally as well. All kinds of leather and semi leather can be used for the spine (internal or external). Ecological wax is applied for a smooth and soft surface. Alternatively, satin ecological varnish or satin synthetic varnish (nitro or polyurethane) are applied on request. Varnish makes shades of colours more intense. It can also be coloured with translucent dyes of wood before the finish. Actual size of the samples shown 20x15cm

                         
            aniegre 5001               birch                 brown maple               cherry               cherry dosse            ebony 6001             ebony k-20

                         
             lignum 212             lignum 246             lignum 260             lignum 650             lignum ciel            lignum ebony p      lignum ebony xv

                         
          lignum orange            lignum rof            lignum wenge           lignum y27              lignum y32           lignum yellow            mahogany

                         
          maple straight                oak                 oak 1100 k-17         oak 2100 m-30            oak red                orange dat              palisander


                         
                   pine                    red line                red maple              rock maple             rosewood               silk maple                  straw

                        
                  teak                   teak dosse               walnut                 wenge 2001          zebrano 4001          zebranno k28
 

        fine albums for fine works  by Andreas  Karayiannis                                                       copyright Andreas Karayiannis Custom Albums 2001-2007